International sites CzechEnglishGermanRussian
Hektárek

Rodový statek

Rodovým statkem je nazván prostor pro život rodiny o rozloze minimálne jeden hektar. Je to rajská zahrada zabezpečující vše potřebné pro člověka na materialní úrovni až po duchovní propojení se Stvořením,nezbytné pro pochopení a uvědomení si našeho předurčení.

Není to návrat do středověku ani jinam do minulosti,proto se nevyhýbáme alternativním zdrojům energie a moderní technologie použité pozitivním způsobem nám ušetří řadu starostí. Je to způsob existence člověka poučeného z chyb,kterých se lidstvo ve vztahu k Zemi dopoustilo. Chceme se tak podílet na novém paradigmatu svobodného,nezávislého života,laskavého k životnímu prostředí.

Rodový statek je oáza v uspěchaném světě,místo které nás živí svými plody,vrací nám tělesné i duševní síly a upevňuje rodinné vztahy. Proto je zde

vhodné vysadit rodový lesík jako památku na naše předky,nejen blízké,které si pamatujeme,ale i ty co žili před tisíci lety a jsou v úplném zapomění. Stromy zasazené s takovýmto záměrem budou na vždy uchovávat

 tyto myšlenky,jejichž energii duše příbuzných pocítí a ti nás jako strážní andělé budou ochraňovat

.

Zdokonalováním životního prostoru dáváme budoucím generacím lepší místo k životu

rodovy_statek_1.jpg

Genesis kap.1 verš 28,29

"Ať lidé panují nad mořskými rybami,nad nebeským ptactvem,nade vším živým co se na zemi hýbe".

"Hle,

dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom na němž rostou plody. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu co se plazí po zemi,v čem je živá duše,dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu".