International sites CzechEnglishGermanRussian
Hektárek

Permakultura

Definice permakultury (z angl. permaculture) byla poprvé popsána v roce 1978,autorem tohoto pojmu je Australan Bill Mollison. Stručne bychom mohli permakulturu popsat jako přístup k zemědělství založený na trvalé udržitelnosti,ale i obnově přírodních zdrojů. Vzorem nám tak jsou přirozené přírodní celky,jejichž symbiotické vztahy bychom měli napodobovat. Na těchto základech budujeme naši potravinovou soběstačnost.

Jedním z hlavních pilířú pěstování na našem svažitém pozemku jsou terasy,které pomáhají lepšímu využití podpovrchové vody. Vytvořili jsme je pomocí bagru,z nichž kazdá má délku přes 130m a oseli co největší rozmanitostí travin,květin a bylin v kombinaci s tzv. zeleným hnojením,které dáva půdě živiny. Výsledek se dostavil již druhým rokem a v současnosti jsou terasy lákadlem pro všemožné druhy motýlů a to i ohroženého modráska a hmyzu,který očividné toto bohaté kvetení miluje. Pro naše potřeby jsme v hranách teras vysázeli různé druhy ovocných stromů včetně starých vzacných odrůd,stovky jedlých keříků,jahody,byliny,topinambury atd.

Zeleninu pěstujeme na vyvýšených záhonech ve smíšených kulturách,kde je půda obohacena kompostem a zamulčována.

V každé permakulturní zahradě by měli být rovněž zóny,do kterých se nezasahuje. V našem připadě je to les,který pozemek obklopuje a remízky vzniklé na nesečených místech,kde necháváme růst vše,včetně kopřiv,které jsou nezbytné pro babočkovité motýly.

Permakultura by měla být součástí každého rodového statku,neboť má příznivý vliv na celkovou biodiverzitu a poskytuje útočiště pro mnoho druhů živocichů.

permakultura_1.jpg